Financovanie vozidiel

Prefinancovať Vaše nové vozidlo je u nás jednoduché a rýchle.

Všetko vybavíte v pohodlí našej pobočky a do 60 minút.

 

Chcem kalkuláciu

Možnosti financovania vozidiel

Auto z autobazáru

Ak ste si už vybrali auto, uzatvoríte s nami zmluvu a po jej podpise bude priamo uhradená výška poskytnutého úveru vozidla na účet autobazáru na základe vystavenej faktúry alebo kúpno- predajnej zmluvy.

Privátny predaj

Úver Vám bez problémov zabezpečíme, aj keď ste sa rozhodli pre kúpu jazdeného auta priamo od súkromnej alebo právnickej osoby.
Po podpise zmluvy bude uhradená výška poskytnutého úveru vozidla na účet predávajúceho.

Spätné financovanie

Ak sa dodatočne rozhodnete financovať fozidlo, ktoré ste si už predtým kúpili v hotovosti. V tomto prípade je dodávateľ aj kupujúci tá istá osoba. Cieľom je časť vložených finančných prostriedkov z ceny vozidla získať späť.

Výhody financovania
u nás
Značkové financovanie

Ponúkame Vám značkové financovanie od VWFS

 

Garancia výšky splátok

Garantujeme Vám výšku splátok počas celého zmluvného obdobia

 

Na jednom mieste a do 60 minút

Celý proces vybavíte v pohodlí našej pobočky

 

Splácajte tak ako potrebujete

Nastavte si flexibilne výšku akontácie a dobu splácania

Potrebné doklady

Súkromná osoba

 

Dva identifikačné doklady: 
OP + vodičský preukaz /pas/ rodný list.

Potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu.

Cudzí štátny príslušník predkladá doklad o povolení k dlhodobému pobytu vydaný PZ SR a cestovný pas.

Podnikatelia

 

Kópie dvoch identifikačných dokladov konateľov:
OP + vodičský preukaz /pas/ rodný list.

Kópie dvoch identifikačných dokladov prípadných splnomocnených osôb.

Aktuálny živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra, nie starší ako 6 mesiacov.

Doklad o pridelení IČ DPH pre platcu DPH.

Kompletné daňové priznanie za predchádzajúci rok obsahujúce účtovnú závierku (jednoduché alebo podvojné účtovníctvo).

 

 

V prípade, že firma existuje kratšie:

- ako 1 rok, predkladá aktuálne finančné údaje spracované vo forme ekonomických výkazov. Výkazy musia byť podpísané podnikateľom, resp. konateľom,

- ako 6 mesiacov, potrebuje ručiteľa, ktorý predkladá požadované doklady (ako keby on uzatváral lízingovú/úverovú zmluvu) a vyplní tlačivo ručenia, ktoré potvrdí nájomca/klient aj ručiteľ.

Podmienky financovania

  • akontácia 20-70% z obstarávacej ceny vozidla
  • dĺžka úveru 18-72 mesiacov
  • fixný úrok a nízke poplatky
  • minimálna financovaná hodnota vozidla je 2.000,- €
  • prefinancujeme Vám vozidlo od roku výroby 2008 a vyššie
  • vek vozidla pri vstupe do financovania nesmie byť vyšší ako 10 rokov od prvej registrácie vozidla
  • vek vozidla pri ukončení financovania nesmie byť vyšší ako 13 rokov od prvej registrácie vozidla
  • pri vozidlách s odpočtom DPH sa odpočet uplatňuje jednorázovo
  • maximálny počet najazdených kilometrov: vozidlá do 5 rokov od 1. registrácie 250.000 km, nad 5 rokov 200.000 km.
Podmienky financovania vozidiel
Kontakt pre Vás

 

Ing. Pavol Klus

financovanie jazdených a nových vozidiel

 

 

Mobil: +421 903 752 008

Email: klus@kvalitnajazdenka.sk

Ing. Pavol Klus

Kalkulácia na Vaše vozidlo

Vyplňte tento formulár a my Vás budeme kontaktovať s ponukou kalkulácie na Vaše vozidlo.